Svensk idrott har en central roll i arbetet för folkhälsa. Unga engageras tidigt i att motionera eller satsa på idrott och grundlägger goda vanor inför framtiden. Vem är spindeln i nätet som boostar de ideella föreningarna? Riksidrottsförbundet!

Under Riksidrottsförbundet (RF), som har 3 miljoner medlemmar, finns över 22 000 idrottsföreningar anslutna till mängder av olika idrottsförbund på lokal nivå och specialidrottsnivå, flera med kanslier i Idrottens hus i Stockholm. Hubben och styrfunktionen som alla ansluter till är RF, det viktigaste kugghjulet i svensk idrottshistoria.

Riksidrottsförbundets syfte

Riksidrottsförbundets ordförande sedan 2015 är Björn Eriksson. RF står för strategiskt ledarskap när det gäller att skapa en riktning för idrottens organisation och finansiering. Man påverkar också innehållet i verksamheterna, ger bidrag till landets föreningar samt kommunicerar med idrottsrörelsen, politiker och myndigheter. RF ska stödja sina medlemsförbund, ett exempel på det är IdrottOnline som är en gemensam informationssajt som ägs av RF men som kan användas av idrottsföreningarna utan kostnad.

Riksidrottsförbundets arbetsområden

Förbundets arbete innefattar flera spännande områden. Inom egna projekt handlar det om satsningar i skolan, om att bevilja projektstöd, olika satsningar inom rörelse och forskningen bakom. Idrottens dag med gemenskap från gammal till ung är viktig och även idrottsrörelsens terrorberedskap – den kanske inte så många känner till.

Barn-och ungdomsidrott är stort inom Riksidrottsförbundet, men lika viktig är elitidrotten då den drar till sig ungdomars intresse. Det finns både idrottsgymnasier och riksidrottsuniversitet under RF. Anläggningarna, platser för idrottsutövande och stöd till dessa ingår också. Det finns också en plan för idrott för nyanlända samt informationsmaterial på många olika språk.

Riksidrottsförbundet är engagerat i forskning samt flera olika program både i stad och landsbygd samt internationellt. Det finns ett samarbete mellan RF och Polismyndigheten för att stävja våld och trakasserier.

Agenda 2030

Flera av Riksidrottsförbundets arbetsområden faller under FN:s Agenda 2030 för en hållbar framtid. RF engagerar sig i jämställdhetsfrågor inom idrotten, man arbetar för inkludering och allas lika rätt att delta – nyanlända, personer med funktionshinder eller andra som behöver beredas tillgänglighet till idrott. Barnkonventionen är också central och man utför ett genuint antidopingarbete.

Idrott i samhället

Riksidrottsförbundet är en betydande samordningsfunktion – ett hjärta i kroppen Sverige som verkar för att alla ska röra sig och motionera. Man ska också kunna motionera på det sätt man vill, i lugnt tempo för att det är kul eller inom elitidrott.

RF är en samhällsfunktion, både folkligt och politiskt. Förbundet är också en avgörande faktor för folkhälsan i vårt land. Idrottande, oavsett nivå, medför bättre psykisk och fysisk hälsa. Det finns mängder av ekonomiska besparingar att göra om människor blir friskare. Kanske ligger den största besparingen i att människor mår bättre.

Arbetet inom idrottsrörelsen är ofta ideellt. Det finns ett stort värde i att så många människor arbetar utifrån en intressegrund och från en egen känsla.

Riksidrottsförbundets historia

Den tidigaste idrottsorganisationen bildades år 1796. Det var Uppsala Simsällskap. Därefter bildades det Kungliga Svenska Segelsällskapet år 1832. Inte förrän efter 1880 fick den organiserade idrotten luft under vingarna.

År 1903 bildades Riksidrottsförbundet utifrån ett antal rikstäckande organisationer som bildats i slutet av 1800-talet, bland annat inom rodd och gymnastik. Det första namnet var Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund. År 1947 antogs namnet Riksidrottsförbundet.

Idag får RF runt 2 miljarder kronor i statligt anslag. Dessa pengar är öronmärkta och kommer till största delen landets idrottsföreningar till godo, men även Centrum för Idrottsforskning och Sveriges Olympiska Kommitté tar del av pengarna.

Källa: Riksidrottsförbundet

Källa: Wikipedia