Nominera dina favoriter

Har du personer i din förening eller är det andra, aktiva, ledare eller lag, du vill ska få pris på Umeås egen Idrottsgala?

Nominera dina favoriter i så många kategorier du vill.

Samtliga kategorier är öppna för idrottare, lag, tränare, ledare eller föreningar som utövar sin verksamhet med Umeå kommun som bas eller som har sin hemvist i en Umeåbaserad förening.  Föreningarna ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet. De nominerade kan utöva sin idrott individuellt eller i ett lag, från bredd till elitnivå. De nominerade ska ha utmärkt sig inom sin idrott under 2018, antingen genom att ha visat prov på en stark utveckling, presterat något utöver det vanliga, eller genom att ha nått resultatmässiga framgångar nationellt och/eller internationellt. 

Nomineringen pågår fram till 6/1. Omröstningen startar sedan den 25/1 till 6/2 2019 här på hemsidan 

Förändringar av Umeå idrottsgalas priser

Inför Umeå Idrottsgala 2019 genomför vi en del förändringar av våra priskategorier. Antalet priser kommer minska och konkurrensen om varje pris att hårdna. Det finns flertalet olika anledningar till detta beslut varav de viktigaste kommer beskrivas under varje kategori. Följande kategorier kommer beröras:

Årets Dam- och Herrlag slås ihop till en kategori för Årets Lag.

Denna ändring gör vi för att kunna inkludera alla de idrotter som har mixade lag på sin agenda.

 Årets Paraidrottare tas bort.

Umeå Idrottsgala gillar lika. Alla oavsett förutsättningar har lika stor chans att vinna då det är storleken på prestationen som är avgörande och inget annat. Därför kommer våra paraidrottare i framtiden inkluderas i samtliga kategorier.

 Årets Ledare- och Ungdomsledare slås ihop till en kategori för Årets Ledare.

Vi slår ihop dessa kategorier till en för att höja prisets prestige ännu mera och för att poängtera att ett gott ledarskap är lika viktigt oavsett vilken nivå man verkar på.

 För att kompensera att antalet priser minskar kommer vi utöka antalet som går vidare till omröstning från tre till fyra i flertalet av våra kategorier.

ÅRETS
ROOKIE

Thorengruppens pris till årets unga stjärnskott

ÅRETS
IDROTTSKVINNA

ÅRETS
IDROTTSMAN

ÅRETS
PRESTATION

ÅRETS
UNGDOMSFÖRENING

ÅRETS
LEDARE

ÅRETS
LAG

ÅRETS MEST
HÅLLBARA FÖRENING

Denna kategori går att nominera i
tills den 16 Januari


ÅRETS JÄMSTÄLLDHETSPRIS

Denna kategori går att nominera i
tills den 25 Januari