Norra Skogsägarna och stiftelsen FairPay Foundation delar tillsammans ut ”Årets Jämställdhetspris” på Umeå Idrottsgala 2018. Jämställdhetspriset är ett vandringspris som delas ut till en idrottsförening i Umeå som på ett påtagligt sätt verkat för ökad jämställdhet eller bidragit till att belysa frågor med anknytning till jämställdhet inom idrotten. Priset delades ut för första gången 2017, och vinnare blev då Umeå Brottning.

Nomineringsprocessen:

  1. Från och med den 18:e december till och med den 26:e januari 2018 finns möjlighet att nominera en förening på Umeå Idrottsgalas hemsida.
  2. Stiftelsen FairPay granskar idrottsföreningar och den statistik som finns att tillgå (utövarantal, representation på ledar- och beslutsfattande positioner).
  3. Efter att nomineringstiden är slut, går vi igenom förslag och väljer ut 10 aktuella föreningar.
  4. FairPay gör sedan enkätundersökning för att på ett mer grundligt sätt kunna se hur dessa föreningar arbetar med jämställdhet samt titta på deras mål och visioner.
  5. Tillsammans utser FairPay och Norra Skogsägarna tre kandidater till priset.
  6. Vinnare utses av jury och presenteras på Umeå Idrottsgala den 22 februari 2018.

Kriterier: 

  • Föreningen ska visa på en tydlig riktning och målsättning i jämställdhetsarbetet.
  • Vara ideell samt religiöst och politiskt obunden.
  • Vara verksam i Umeå.

Jämställdhet är en förutsättning för en framgångsrik idrotts– och samhällsutveckling.

Riksidrottsförbundet har ett antal jämställdhetsmål som idrotten förväntas arbeta mot:

•   Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att vara en del av idrottsrörelsen.

•   Kvinnor och mäns idrottande ska värderas likvärdigt och resurser ska fördelas rättvist.

•   Idrotten kan och ska påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Det leder till en idrottsrörelse som är mer utvecklande för alla.

•   Träning och tävling ska utvecklas efter allas behov och möjligheter, oavsett kön.

•   Kvinnors och mäns idrottande får samma uppmärksamhet i forskning och media.

•   Kvinnor och män har lika stort inflytande på beslutsfattande positioner.

•   Alla styrelser ska vara jämställda (minst 40 % representation)

Nominera din förening